สาเหตุการทำลายป่าชายเลนที่ทำให้ป่าชายเลนน้อยลง

พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีลักษณะการทำลายที่แตกต่างกันอยู่หลายประการคือ

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเจริญเติบโตของประเทศ เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าเพื่อเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ แพปลา และการตัดถนน

ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลนเป็นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น นากุ้งและการเลี้ยงปลา โดยเฉพาะการตื่นตัวในการทำนากุ้งในช่วงหลังปี 2522 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้พบมาก ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นต้น และการทำนาเกลือซึ่งมีมากในจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี เป็นต้น

ประการที่สาม คือ การทำเหมืองแร่ในบริเวณป่าชายเลน ส่วนใหญ่จะพบในจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต

ประการสุดท้าย ได้แก่ การตัดไม้เกินกำลังผลิตของป่า ซึ่งพบในหลายจังหวัดที่มีป่าชายเลน

 

สภาพป่าชายเลนในปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: